KARÁCSONY ÉS GAGAUZIA


A két dolog aligha függ össze bármiben is.


Az elsőhöz nincs mit hozzáfűzni – mindenki szépen pihenjen, majd jövő héten elfáradunk.

A második elég érdekes. Természetesen nem hagyhatjuk ki. Kik is a gagauzok? A wikipédia szerint:

A gagauzok (saját nyelvükön gagauz) a Prut és a Jalpug folyásvidékén,
a Budzsák-síkságon élő, mintegy 230 ezer főt számláló, török nyelvet
beszélő nép. Összefüggő területen Moldova délkeleti részén, Gagauziában,
illetve Dél-Ukrajnában élnek, de kisebb csoportjaik megtalálhatóak
Bulgáriában, Romániában, Oroszországban, Görögországban, Törökországban
és Közép-Ázsiában is. Hagyományosan mezőgazdasági tevékenységgel,
főleg szőlőtermesztéssel foglalkoznak.
A csuvasokkal, jakutokkal és a dolgánokkal együtt a gagauzok Oroszország
török nyelvű keresztény (főleg ortodox és csekély mértékben protestáns) népei.


Jelentkezzen aki hallott már róluk. Én még soha, pedig igyekszem…
Ide is megyünk. A szőlőtermelés igéretes. Arrafelé nem olyan szigorúak a
jövedéki szabályok…