Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza a Kaukázus rali részvételi feltételeit. Minden jelentkező számára kötelező a részvételi feltételek elolvasása és azok elfogadása a jelentkezési lap kitöltése során az erre szolgáló rubrika megjelölésével.

Járművezetők

Minden járművezetőnek rendelkeznie kell nemzetközi jogosítvánnyal. Amennyiben egy csapattag nem vezeti a csapat járművét, erre nincs szüksége.

Utasok

Minden, a csapat járművében utazó csapattagnak rendelkeznie kell érvényes regisztrációval. Minden résztvevőnek be kell töltenie 18. életévét a futam indulása napjáig és meg kell felelnie a járművezetőkre vonatkozó előíásoknak, amennyiben a járművet vezetni fogja a futam során.

Információ

Minden, a Kaukázus Ralit érintő és arról szóló információ, amely a futam honlapján vagy egyéb nyomtatott vagy elektronikus eszközökön megjelenik a megjelenés időpontjában érvényes adatokat tartalmazza. Ezen információk tartalmilag és/vagy formailag azonban kis mértékben változhatnak a futamot érintő politikai vagy egyéb tényezők miatt, egészen a futam indulásának időpontjáig. A szervezők minden esetben tájékoztatják a futam résztvevőit ezekről a változásokról. A Kaukázus Rali szervezői nem tartoznak felelőséggel és nem vállalnak felelőséget a futamot érintő, de hatáskörükön túlmutató és előre nem látható események miatt. A futam résztvevői nem élhetnek kártérítési igénnyel semmilyen személyes vagy vagyoni kárral kapcsolatban, amely a honlapon található információk felhasználása következtében lép fel.

Befizetések

A Kaukázus Rali részvételi díját egy összegben, a jelentkezést követően kell befizetni a szervező által meghatározott módon. Minden befizetés végleges és nem visszatéríthető. A részvételi díjak csak abban az esetben téríthetők vissza, amennyiben az esemény bármilyen okból meghiúsul. Ha a regisztrált jelentkező bármilyen előre nem látható ok miatt nem tud részt venni a futamon és ezt a szervezőknek a futam rajtja előtt legalább 45 nappal jelzi, nevezési díja felhasználható egy következő Kaukázus Ralin való részvételre, amennyiben adott Kaukázus Rali díjazása változatlan. Ellenkező esetben a különbözet megfizetésével nyer részvételi jogot.

Csapatok

A csapatok verseny kategóriában egy, kettő, három vagy négy főből állhatnak. Túra kategóriában bármennyi csapattag utazhat egy járműben.

Szerviz

A csapattagok kizárólag maguk gondoskodnak mindennemű, a járművüket érintő szervizelésről és annk költségeit ők állják. Miután a szervezők a futam során szerviz és asszisztencia szolgáltatást nem nyújtanak, a jármű elakadása, meghibásodása esetén a csapattagoknak önállóan kell gondoskodniuk a jármű szállításáról és szervizeléséről.

Szállás

A Kaukáus Rali szervezői a futam ideje alatt minden napra meghatározzák a futam hivatalos éjszakai bázisát (kemping, hotel, stb.), ahol a szervezők megtalálhatók. Ezen felül a részvevőknek opciós szálláshelyeket ajánlanak, melyeket a futam hivatalos itinere tartalmazza. Szállásfoglalást és/vagy étkezési megoldásokat a szervezők nem biztostanak. Minden csapat szabadon eldöntheti, hogy hol száll meg az etapok végén. A futam utolsó napjára biztosított szállodán kívül (Jereván) a futam során csapatoknak önállóan kell gondoskodniuk a szállásokról és azok költségei is a őket terhelik.

Szponzori kapcsolatok

A szervezők a csapatoktól elvárják, hogy tiszteletben tartsák a futam támogatóit és a futam során bemutatott és kihelyezett szponzori anyagokat. A futam hivatalos szponzorai résztvevők járművén meg fognak jelenni. A részvevők kérhetik, hogy a futam támogatói semmilyen formában ne jelenjenek meg a járművükön, ennek költsége a nevezési díjon felül járművenként € 2,000. Ezzel kapcsolatos további részleteket a szervezőktől kaphatnak az indulók.

Kapcsolattartás a helyiekkel

Az út során a csapatok egy nemzetközi rali résztvevői. Fokozottan kérünk mindenkit, hogy tartsa tiszteletben a különböző országok, régiók, vallások, közösségek szokásait, hagyományait és a kulturális különbségeket, melyekkel az út során találkozhat. A fentiek kirívó megsértése esetén a versenybizottság azonnali hatállyal kizárhatja a versenyből az érintett csapato(ka)t.